دوره دانش افزایی ادب پارسی

تعداد بازدید:۳۹۳
دوره دانش افزایی ادب پارسی به گزارش معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی وزارت علوم، گره زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری خانه فرهنگ لاهور، رایزن فرهنگی در هندوستان و بنگلادش و گروه زبان فارسی در دانشگاه های افغانستان، هندوستان، بنگلادش، پاکستان و تاجیکستان دوره دانش افزایی ادب فارسی را برگزار می کنند.
دوره دانش افزایی ادب پارسی

به گزارش معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی وزارت علوم، گره زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری خانه فرهنگ لاهور، رایزن فرهنگی در هندوستان و بنگلادش و گروه زبان فارسی در دانشگاه های افغانستان، هندوستان، بنگلادش، پاکستان و تاجیکستان دوره دانش افزایی ادب فارسی را برگزار می کنند. این برنامه از ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹ شروع و تا ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ به وقت تهران در آدرس زیر ادامه خواهد داشت.

https://meeting.atu.ac.ir/ch/persianlit

جناب آقای دکتر اشتیاق احمد، استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه جواهر لعل نهرو، پانزدهمین برنامه علمی دوره دانش افزایی ادب فارسی را روز سه شنبه چهارم شهریور ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ به وقت تهران با موضوع "ادب فارسی و تاریخ ادبیات نگاری در شبه قاره" برگزار می نمایند.

کلید واژه ها: وزارت علوم مرکز همکاری های علمی بین المللی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی زبان فارسی ادبیات فارسی ایران شناسى دانشگاه کابل سیزدهمین برنامه علمی دوره دانش افزایی