زبان فارسی در گستره گیتی

تعداد بازدید:۳۵۷
سخنرانان: دکتر بهادر باقری(معاون گسترش زبان فارسی و ایران شناسی در دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور در وزارت علوم و دکتر غلامحسین غلامحسین زاده(رئیس انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی
زبان فارسی در گستره گیتی

خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار می‌کند

زبان فارسی در گستره گیتی

سخنرانان: دکتر بهادر باقری (معاون گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور در وزارت علوم و دکتر غلامحسین غلامحسین‌زاده (رئیس انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی

یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۱

در اینستاگرام خانه کتاب و ادبیات ایران

@khaneyeketab

کلید واژه ها: مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی زبان فارسی ادبیات فارسی ایران شناسى دکتر بهادر باقری دکتر غلامحسین غلامحسین زاده


( ۲ )