دومین دوره دانش افزایی ادب فارسی برگزار می‌شود

تعداد بازدید:۲۹۱
دومین دوره دانش افزایی ادب فارسی دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری و مشارکت معاونت گسترش زبان فارسی و ایران شناسی وزارت علوم برگزار می‌شود.
دومین دوره دانش افزایی ادب فارسی برگزار می‌شود

دومین دوره دانش افزایی ادب فارسی دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری و مشارکت معاونت گسترش زبان فارسی و ایران شناسی وزارت علوم برگزار می‌شود.

این برنامه از ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ آغاز و تا ۲۹ مهر ۱۳۹۹ ادامه خواد داشت.

کلید واژه ها: وزارت علوم مرکز همکاری های علمی بین المللی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی دانشگاه علامه دومین دوره دانش افزایی