همکاری دانشگاه های ایران با دانشگاه های پکن

تعداد بازدید:۱۶۳
رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پکن در نظر دارد با همکاری دانشگاه پکن، وبینارهایی را در موضوع (ایران در ادبیات چین و چین در ادبیات ایران) در اواخر مهرماه برگزار نماید.

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پکن در نظر دارد با همکاری دانشگاه پکن، وبینارهایی را در موضوع (ایران در ادبیات چین و چین در ادبیات ایران) در اواخر مهرماه با همکاری دانشگاه های الزهرا، تهران، تربیت مدرس، علامه طباطبایی و معاونت گسترش زبان فارسی و ایران شناسی وزارت علوم برگزار نماید. در این وبینارها حدود ۱۶ استاد در سه تاریخ متوالی مقالات خود را ارائه خواهد داد. مسئولیت طرف ایرانی وبینار بر عهده دانشگاه الزهرا می‌باشد.سخنرانان ایرانی در این وبینارها به قرار زیر خواهند بود:

۱- دکتر حسن ذوالفقاری (دانشگاه تربیت مدرس)

۲- دکتر محمدحسن حسن زاده نیری (دانشگاه علامه طباطبایی)

۳- دکتر روح الله هادی (دانشگاه تهران)

۴- دکتر نسرین فقیه (دانشگاه الزهرا)

۵- دکتر محبوبه مباشری (دانشگاه الزهرا)

۶- دکتر امیرمحمد جلالی (دانشگاه علامه طباطبایی)

۷- دکتر زهرا محمدیان (مامور از دانشگاه علامه طباطبایی به دانشگاه مطالعات بین المللی پکن)

اسامی سخنرانان چینی نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.

خبر ارسالی از طرف مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

کلید واژه ها: وزارت علوم مرکز همکاری های علمی بین المللی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی دانشگاه الزهرا چین وبینار ادبیات فارسی ایران شناسى زبان فارسی