قفقاز، موزائیک اقوام و ادیان

تعداد بازدید:۱۵۸
مقاله دکتر ابراهیم فتح الهی، استاد اعزامی زبان فارسی و ایران شناسی وزارت علوم به دانشگاه آنکارا، در جشنواره بین المللی نشان فرهنگی موسسه تحقیقاتی قفقاز، آناتولی و آسیای میانه دانشگاه تبریز
قفقاز، موزائیک اقوام و ادیان

دکتر ابراهیم فتح الهی، استاد اعزامی زبان فارسی و ایران شناسی وزارت علوم به دانشگاه آنکارا، در پنجمین جشنواره بین المللی نشان فرهنگی موسسه تحقیقاتی قفقاز، آناتولی و آسیای میانه دانشگاه تبریز در ۳۰ مهر ماه ۹۹ به صورت وبینار مقاله ای با عنوان (قفقاز، موزائیک اقوام و ادیان) به زبان ترکی استانبولی به جشنواره مذکور ارائه دادند.

کلید واژه ها: وزارت علوم مرکز همکاری های علمی بین المللی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی زبان فارسی ادبیات فارسی ایران شناسى ترکیه دکتر ابراهیم فتح الهی مقاله


( ۱ )