سخنرانی دکتر حسن ذوالفقاری در دومین دوره دانش افزایی زبان فارسی

تعداد بازدید:۲۰۹
دکتر حسن ذوالفقاری در دومین دوره دانش افزایی زبان فارسی، سخنرانی خواد کرد.
سخنرانی دکتر حسن ذوالفقاری در دومین دوره دانش افزایی زبان فارسی

دکتر حسن ذوالفقاری در دومین دوره دانش افزایی زبان فارسی، سخنرانی خواد کرد. عنان سخنرانی ایشان (کلیشه های زبانی و نقش آنها در آموزش زبان فارسی) است که در روز شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۹ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ انجام خواهد شد.

کلید واژه ها: وزارت علوم مرکز همکاری های علمی بین المللی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی زبان فارسی ادبیات فارسی ایران شناسى دکتر حسن ذوالفقاری