ویژه برنامه زنده اینستاگرامی با سخنرانی دکتر بهادر باقری

تعداد بازدید:۱۲۵
مرکز آفرینش های ادبی قلمستان وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان برگزار می کند
ویژه برنامه زنده اینستاگرامی با سخنرانی دکتر بهادر باقری

مرکز آفرینش های ادبی قلمستان وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان برگزار می کند:

حیرت فلسفی از دیدگاه حافظ و خیام

ویژه برنامه زنده اینستاگرامی با سخنرانی

دکتر بهادر باقری

(معاون گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور در وزارت علوم)

یکشنبه ۲۰ مهر ۹۹

ساعت: ۲۱:۳۰

از صفحه رسمی اینستاگرام سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی

@ isfahanfarhang ‌‌‌‌‌‌‌

کلید واژه ها: وزارت علوم معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی مرکز همکاری های علمی بین المللی زبان فارسی ادبیات فارسی ایران شناسی دکتر بهادر باقری