ترجمه و انتشار دیوان رودکی به زبان ترکی استانبولی برای اولین بار در ترکیه

تعداد بازدید:۳۵۷
با حمایت سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ارزروم و به همت پروفسور نعمت ییلدیریم استاد کرسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آتاترک ارزروم، دیوان رودکی برای اولین بار در ترکیه ترجمه و چاپ شد.
ترجمه و انتشار دیوان رودکی به زبان ترکی استانبولی برای اولین بار در ترکیه

با حمایت سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ارزروم و به همت پروفسور نعمت ییلدیریم استاد کرسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آتاترک ارزروم، دیوان رودکی برای اولین بار در ترکیه ترجمه و چاپ شد. این دیوان در ۶۵۲ صفحه توسط انتشارات درگاه منتشر شده است. استاد نعمت ییلدیریم مترجم این اثر تاکنون آثار ارزشمندی همچون ترجمه شاهنامه فردوسی (برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و دریافت جایزه از ریاست جمهوری ترکیه) ترجمه دیوان پروین اعتصامی، دستور زبان و ادبیات فارسی به ترکی، فرهنگ اساطیر فارسی و… را به رشته تحریر در آورده است. لازم به توضیح است به ابتکار این نمایندگی، به زودی ترجمه بوستان سعدی نیز منتشر خواهد شد.

کلید واژه ها: وزارت علوم مرکز همکاری های علمی بین المللی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی زبان فارسی ادبیات فارسی ایران شناسى ترکیه پروفسور نعمت ییلدیریم ترجمه دیوان رودکی


( ۱ )