دوره های مشترک متون شعر کهن فارسی و آموزش دستور زبان فارسی

تعداد بازدید:۲۴۸
دوره های مشترک (متون شعر کهن فارسی) و (آموزش دستور زبان فارسی) با تدریس آقای دکتر اورنگ ایزدی برگزار خواهد شد.
دوره های مشترک متون شعر کهن فارسی و آموزش دستور زبان فارسی

دوره های مشترک (متون شعر کهن فارسی) و (آموزش دستور زبان فارسی) با تدریس آقای دکتر اورنگ ایزدی برگزار خواهد شد. دوره (متون شعر کهن فارسی) از تاریخ ۲۵ مهر لغایت اول آذر سال جاری، جمعه ها و شنبه از ساعت ۱۰ و دوره (آموزش دستور زبان فارسی) از تاریخ ۲۶ مهر لغایت ۱۳ دیماه سال جاری از ساعت ۱۳ به وقت تهران برگزار می شود. برنامه و متون مورد نظر در پوستر قابل مشاهده است.


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: وزارت علوم مرکز همکاری های علمی بین المللی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی زبان فارسی ادبیات فارسی ایران شناسى قزاقستان دکتر اورنگ ایزدی متون شعر کهن فارسی آموزش دستور زبان فارسی