سیری در افسانه‌های پهلوانی ایران

تعداد بازدید:۱۹۴
دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری معاونت گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی وزارت علوم برگزار می‌کند سیـری در افسـانه‌هـای پهلوانـی ایـران دکتـر بهـادر باقـری
سیری در افسانه‌های پهلوانی ایران

دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری معاونت گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی وزارت علوم برگزار می‌کند

سیری در افسانه‌های پهلوانی ایران

دکتر بهادر باقری

دانشیار دانشگاه خوارزمی

سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
۱۷ نوامبر ۲۰۲۰
ساعت ۱۶ تا ۱۸
نشانی https://meeting.atu.ac.ir/ch/persianlit
پوشش برنامه از طریق رادیو و وبسایت رادیو نوروز
برای فارسی زبانان منطقه با دسترسی به روی فرکانس ۱۰۱.۱ اف ام
www.radionowruz.com

کلید واژه ها: وزارت علوم مرکز همکاری های علمی بین المللی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی زبان فارسی ادبیات فارسی ایران شناسی دکتر بهادر باقری سیـری در افسـانه‌هـای پهلوانـی ایـران دانشگاه علامه


( ۱ )