نماد صوفی در غزلیات حافظ

تعداد بازدید:۱۴۰
دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری معاونت گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی وزارت علوم برگزار می‌کند از مهرگان تا نوروز نماد صوفی در غزلیات حافظ دکتـر احمد قورانبیک اف
نماد صوفی در غزلیات حافظ

دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری معاونت گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی وزارت علوم برگزار می‌کند

از مهرگان تا نوروز

نماد صوفی در غزلیات حافظ

دکتر احمد قورانبیک اف

استاد دانشگاه خاورشناسی تاشکند ازبکستان

سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۹

۲۴ نوامبر ۲۰۲۰

ساعت ۱۶ تا ۱۸

نشانی https://meeting.atu.ac.ir/ch/persianlit

پوشش برنامه از طریق رادیو و وبسایت رادیو نوروز

برای فارسی زبانان منطقه با دسترسی به روی فرکانس ۱۰۱.۱ اف ام

www.radionowruz.com

‌‌‌‌‌‌‌

کلید واژه ها: وزارت علوم مرکز همکاری های علمی بین المللی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی دانشگاه علامه نماد صوفی در غزلیات حافظ دکتـر احمد قورانبیک اف دانشگاه خاورشناسی تاشکند ازبکستان