وبینار بین المللی آموزش گروه مترجمی زبان فرانسه

تعداد بازدید:۲۵۴
وبینار بین المللی آموزش گروه مترجمی زبان فرانسه در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد

وبینار بین المللی چهار روزه ترجمه از روز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۹ از ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۳۰ با سخنران اول خانم دکتر فرناز ساسانی برگزار گردید. در این کارگاه در قسمت اول به حوزه های ترجمه رسمی پرداخته زیرا ترجمه اسناد نیاز به دانش موضوع و آگاهی از اصول ترجمه آن دارد. ترجمه مدارک یکی از مهم ترین شاخه های ترجمه رسمی است و اسناد به عنوان اساسی ترین مدارک شخصی یا تجاری تعریف می گردد. از این رو دانستن نکات مهم در زمینه ترجمه اسناد و مدارک از اهمیت بسزایی برخوردار است. اسناد و مدارکی که قابلیت ترجمه رسمی دارند عبارتند از: مدارک هویتی، اسناد، مدارک تحصیلی، گواهی ها و غیره.

صول و قواعد ترجمه اسناد و مدارک یکی از مهمترین و پرکاربرد ترین موارد ترجمه رسمی به حساب می آید از اینرو در قسمت دوم به اهمیت عناصر اجتماعی-فرهنگی و شناخت عناصر متنی (زبانی و غیر زبانی) درخصوص اسناد رسمی با ذکر مثال پرداخته می شود زیرا عدم شناخت کافی برای مترجم مشکلات ترجمه ای ایجاد می کند.

در ترجمه هر نوعی از اسناد و مدارک، وفاداری کامل به متن مبدا از اهمیت بالایی برخوردار است و معمولاً در این اسناد حتیالامکان از ترجمه آزاد استفاده نمی شود. در بیشتر مواقع از روش ترجمه تحت اللفظی استفاده می شود تا معنی دقیق و بدون هیچ گونه تغییری از زبان مبدا به زبان مقصد منتقل شود. درحالیکه در خصوص برخی عناصر با توجه به استراتژی های ترجمه، مترجم باید دقیق ترین ترجمه که کارکرد صحیحی در زبان مقصد دارد را انتخاب کند تا سوء تعبیر ایجاد نشود. جلسه دوم کارگاه با سخنرانی خانم دکتر فاطمه تهرانی در روز پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۹ با عنوان ترجمه دانشگاهی و ترجمه حرفه ای برگزار شد. در این جلسه خانم دکتر تهرانی با برسی انواع ترجمه و نحوه ارائه آنها در دانشگاه ها به کارکرد آنها در دانشگاههای مختلف دنیا پرداخت. در روز جمعه ۲۱ آذر ۱۳۹۹ آقای دکتر روح اله رضاپور کارگاه خود را با عنوان تقابل مترجم حرفه ای با متون گوناگون برگزار کرد. ایشان در این جلسه به بررسی شرایط یک مترجم حرفه ای اشاره کرد و سپس انواع متون و نحوه آن توسط کترجم را شرح داد که در پایان حاضرین چند تمرین رانجام دادند.

مهمان خارجی این وبینار آقای پروفسور شارل لوبلان از دانشگاه اوتاوا کانادا بودند. موضوع ارائه ایشان بررسی ترجمه متون مرتبط باجوانان بود. ایشان در این جلسه به خوانش خود از ترجمه و علم ترجمه شناسی پرداخت. سپس انواع ترجمه و شاخصه های ترجمه مرتبط باجوانان را شرح دادند. این وبینار ها با استقبال گرم دانشجویان از دانشگاه های مختلف از جمله: دانشگاه حکیم سبزواری، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه تبریز، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شهید چمران، دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشگاه الزهرا، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه آزار واحد الکترونیک، دانشگاه آزاد اصفهان، دانشگاه تهران و دانشگاه لورن فرانسه مواجه شد که حدود ۱۰۰ الی ۱۴۰ شرکت کننده داشت.

‌‌‌‌‌‌‌

کلید واژه ها: وزارت علوم مرکز همکاری های علمی بین المللی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی زبان فارسی ادبیات فارسی ایران شناسى وبینار زبان فرانسه