هفتمین دوره آزمون سامفای دانشگاهی برگزار می شود

تعداد بازدید:۲۳۶
هفتمین دوره آزمون سامفای دانشگاهی در سه ماهه سالجاری در دانشگاه های کشور برگزار می شود.

هفتمین دوره آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی"سامفای دانشگاهی" در سه ماهه پایان سال ۱۳۹۹ با همکاری معاونت گسترش زبان فارسی و ایران شناسی مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم و سازمان سنجش در دانشگاه های کشور برگزار می شود.

کلید واژه ها: وزارت علوم مرکز همکاری های علمی بین المللی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی زبان فارسی ادبیات فارسی ایران شناسی آزمون سامفا