وبینار سامانیان و رونق زبان فارسی

تعداد بازدید:۲۳۵
در ادامه برگزاری سلسله نشست ها و کارگاه های تخصصی آنلاین و بین‌المللی دانشگاه علامه طباطبائی، انجمن علمی دانشجویی تاریخ این دانشگاه در نظر دارد وبینار بین المللی آنلاین با عنوان (سامانیان و رونق زبان فارسی) را در تاریخ ۸ خرداد ماه برگزار نماید.
وبینار سامانیان و رونق زبان فارسی

در ادامه برگزاری سلسله نشست ها و کارگاه های تخصصی آنلاین و بین‌المللی دانشگاه علامه طباطبائی، انجمن علمی دانشجویی تاریخ این دانشگاه در نظر دارد وبینار بین المللی آنلاین با عنوان (سامانیان و رونق زبان فارسی را در تاریخ ۸ خرداد ماه برگزار نماید.

کلید واژه ها: وزارت علوم معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی مرکز همکاری های علمی بین المللی زبان فارسی ادبیات فارسی ایران شناسى سامانیان