وبینار گونه شناسی روایت

تعداد بازدید:۳۱۰
در ادامه برگزاری سلسله برنامه های دانش افزایی زبان و ادب فارسی، سمینار بین المللی با عنوان(گونه شناسی روایت) را در تاریخ ۸ خرداد ماه در دانشگاه علامه برگزار می شود.
وبینار گونه شناسی روایت

در ادامه برگزاری سلسله برنامه های دانش افزایی زبان و ادب فارسی، سمینار بین المللی با عنوان (گونه شناسی روایت) را در تاریخ ۸ خرداد ماه در دانشگاه علامه برگزار می شود. ‌‌‌‌‌‌‌

کلید واژه ها: وزارت علوم مرکز همکاری های علمی بین المللی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی زبان فارسی ادبیات فارسی ایران شناسی وبینار گونه شناسی روایت