نخستین همایش ملی ایرانشناسی و میراث نوشتاری عربی

تعداد بازدید:۳۲۰
"نخستین همایش ملی ایرانشناسی و میراث نوشتاری عربی" در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ با حضور اساتید برجسته و شاخص ملی توسط دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) برگزار میگردد.
نخستین همایش ملی ایرانشناسی و میراث نوشتاری عربی

"نخستین همایش ملی ایرانشناسی و میراث نوشتاری عربی" در بهمن
ماه سال ۱۴۰۰ با حضور اساتید برجسته و شاخص ملی توسط دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) برگزار
میگردد.


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: وزارت علوم مرکز همکاری های علمی بین المللی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی همایش ایران شناسی