چالش های آموزش گروه های زبان و ادبیات فارسی درپاکستان و تلمیح در شعر معاصر افغانستان

تعداد بازدید:۲۹۹
دانشگاه علامه با همکاری معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی وزارت علوم برگزار می کند.
چالش های آموزش گروه های زبان و ادبیات فارسی درپاکستان و تلمیح در شعر معاصر افغانستان

دانشگاه علامه در نظر دارد در ادامه سلسله برنامه های دانش افزایی زبان و ادب فارسی، سمینارهای بین المللی با عنوان (چالش های آموزش گروه های زبان و ادبیات فارسی درپاکستان و تلمیح در شعر معاصر افغانستان) را به ترتیب در تاریخ های ۲۳ مرداد و ۶ شهریور ماه ۱۴۰۰ برگزار نماید.

کلید واژه ها: وزارت علوم معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه علامه نشست آموزشی


( ۱ )