"برنامه های گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در کشور پرتغال"

تعداد بازدید:۳۶۷
"برنامه های گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی وزارت علوم در کشور پرتغال" اعلام شد.
"برنامه های گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در کشور پرتغال"

"برنامه های گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی وزارت علوم در کشور پرتغال"
در محورهای زیر پیشنهاد شده است؛

- ترجمه و انتشار دیوان حافظ به زبان پرتغالی با همکاری شهرداری پورتو و مراکز ایرانی در پرتغال

- ترجمه و انتشار دیوان عمر خیام به زبان پرتغالی،

- پیگیری ایجاد کرسی زبان فارسی در دانشگاه پورتو

- پیشنهاد آموزش زبان فارسی برای نوجوانان و سایر اتباع ایرانی و پرتغالی علاقه‌مند به یادگیری زبان و ادبیات فارسی

لطفاً برنامه های اجرایی برای تحقق زمینه های فوق را برای جمع بندی و پیگری به معاونت گسترش زبان فارسی و ایرانشناسی اعلام فرمائید.

کلید واژه ها: وزارت علوم مرکز همکاری های علمی بین المللی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی پرتغال دیوان حافظ خیام ترجمه