یکصد سالگی ادبیات معاصر فارسی

تعداد بازدید:۴۰۹
جشنواره و همایش بین المللی یکصد سالگی ادبیات معاصر فارسی برگزار می شود
یکصد سالگی ادبیات معاصر فارسی

جشنواره و همایش بین المللی یکصد سالگی ادبیات معاصر فارسی توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با همکاری دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی و نهادهای فرهنگی برگزار می‌شود.

کلید واژه ها: وزارت علوم مرکز همکاری های علمی بین المللی معاون جشنواره همایش ادبیات معاصر زبان فارسی المللی یکصد سالگی ادبیات


( ۱ )