اخبار - آرشیو

تقدیر بی سابقه از خدمات دکتر کاووس حسنلی استاد اعزامی زبان وادبیات فارسی به استانبول ترکیه

دکتر کاووس حسنلی، استاد اعزامی زبان وادبیات فارسی مرکز از دو سال گذشته تا کنون در دانشگاه استانبول مشغول به تدریس زبان وادبیات فارسی بوده اند- ایشان بی تردید یکی از بهترین استادان موفق اعزامی مرکز بود...

ادامه مطلب