اخبار - آرشیو

اختتامیه هشتاد و یکمین دوره دانش افزایی فارسی آموزان در بنیاد سعدی

اختتامیه هشتاد و یکمین دوره دانش افزایی فارسی آموزان عصر چهارشنبه در بنیاد سعدی برگزار شد.آقای فرج اله طالبی معاون گسترش زبان فارسی وایران شناسی در خارج از کشور مرکز در آیین پایانی این مراسم حضور داشت...

ادامه مطلب

نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان وادب فارسی در بجنورد

نهمین همایش انجمن ترویج زبان وادب فارسی در روزهای پنجم تا هفتم  شهریور ماه در دانشگاه پیام نور بجنورد برگزار شد. طبق گزارش دکتر فرامرز آدینه دبیر علمی همایش از هزار و صد مقاله رسیده 200 مقال...

ادامه مطلب