اخبار - آرشیو

مراسم تدفین بنیان گذار کرسی ایران شناسی در دانشگاه تفلیس(جواخیش ولی) پرفسور یوستینه آبولادزه

مراسم تدفین بنیان گذار کرسی ایران شناسی در دانشگاه تفلیس(جواخیش ولی) پرفسور یوستینه آبولادزه

یوستینه آبولادزه در سال 1918  یکی از بنیان گذارارن دانشگاه دولتی تفلیس(ایوانه جواخیش ولی) بودند ایشان  همزمان با تأسیس دانشگاه، کرسی ایران شناسی را نیز در ساختمان اصلی این دانشگاه (شماره1) ب...

ادامه مطلب