اخبار - آرشیو

برگزاری دومین نشست شورای گسترش کرسی های اسلام شناسی در دانشگاهها و مراکز علمی خارج از کشور

​روز دوشنبه مورخ 11 مرداد ماه دومین جلسه شورای هماهنگی گسترش کرسی های اسلام شناسی در دانشگاهها و مراکز علمی خارج از کشور با حضور اعضای شورا: دکتر هاشمی معاون محترم فرهنگی واجتماعی، دکتر رضوان طلب...

ادامه مطلب