آرشیو قدیمی - آرشیو

هیئت پارلمان ایران به ریاست دکتر احمد علیرضابیگی در  دانشگاه صوفیا حضور یافتند

هیئت پارلمان ایران به ریاست دکتر احمد علیرضابیگی در دانشگاه صوفیا حضور یافتند

هیئت پارلمان ایران به ریاست دکتر احمد علیرضابیگی، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بلغارستان، طی سفر چند روزه خود روز چهارشنبه ۱۳/۱۲/۲۰۱۷ همراه کاردار سفارت ایران، جناب آقای دوطاقی در بخش زبانهای شرقی- دپارتمان ایران شناسی دانشگاه صوفیا حضور یافتند

ادامه مطلب

گرامیداشت یکصد بیستمین سالگرد روابط ایران و بلغارستان

به مناسبت گرامیداشت یکصد بیستمین سالگرد روابط ایران و بلغارستان در تاریخ ۲۷ /نوامبر/ ۲۰۱۷ میزگردی با عنوان "فرصت های توسعۀ روابط با ایران"، با حضور مسئولین و صاحبنظران ایرانی و بلغاری، دانشجویان و اساتید دپارتمان ایران شناسی درانستیتو مطالعات دیپلماتیک بلغارستان وابسته به وزارت امورخارجه این کشور، تشکیل شد.

ادامه مطلب