آرشیو قدیمی - آرشیو

گرامیداشت فردوسی در بلغارستان برگزار شد

گرامیداشت فردوسی در بلغارستان برگزار شد

روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ مصادف با روز گرامی داشت حکیم ابوالقاسم فردوسی به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کتابخانه ملی بلغارستان، بنیاد سعدی و دانشکده ایران شناسی نشستی جهت گرامی داشت حکیم برگزار شد.

ادامه مطلب