آرشیو قدیمی - آرشیو

برگزاری  کنفرانس"ادبیات و تصویر: درآمدی بر مطالعه ی خلاق"

برگزاری کنفرانس"ادبیات و تصویر: درآمدی بر مطالعه ی خلاق"

نهم ژوئن /نوزدهم خرداد در دانشگاه استراسبورگ فرانسه کنفرانسی با عنوان "ادبیات و تصویر: درآمدی بر مطالعه ی خلاق" برگزار شد. این همایش که در سالن میشای این دانشگاه تشکیل شد از سوی گروه مطالعات ایرانی و با حمایت گروه ژئوی دانشکده ی زبان ها و فرهنگ های خارجی این دانشگاه سامان یافته بود.

ادامه مطلب