کرسی های زبان وادبیات فارسی درخارج از کشور - آرشیو

گرامیداشت فردوسی در بلغارستان برگزار شد

گرامیداشت فردوسی در بلغارستان برگزار شد

روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ مصادف با روز گرامی داشت حکیم ابوالقاسم فردوسی به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کتابخانه ملی بلغارستان، بنیاد سعدی و دانشکده ایران شناسی نشستی جهت گرامی داشت حکیم برگزار شد.

ادامه مطلب
منطق الطیرخوانی در دانشگاه ملی زبان شناسی کی یف کشور اکراین

منطق الطیرخوانی در دانشگاه ملی زبان شناسی کی یف کشور اکراین

در روز جمعه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۶ و ۲۸ آوریل ۲۰۱۷ در بخش زبان فارسی دانشگاه ملی زبان شناسی کی یف با حضور مدیر گروه و استاد زبان فارسی و دانشجویان رشته مترجمی زبان فارسی نشستی برای خوانش منطق الطیر برگزار شد.

ادامه مطلب
گزارش نشست بررسی منطق الطیر عطار نیشابوری در دانشگاه تاراس شفچنکو کشور اکراین

گزارش نشست بررسی منطق الطیر عطار نیشابوری در دانشگاه تاراس شفچنکو کشور اکراین

در روز چهارشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۶ و ۲۶ آوریل ۲۰۱۷ در بخش ایران شناسی دانشگاه تاراس شفچنکو با حضور استادان و دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی نشست بررسی منطق الطیر برگزار شد....

ادامه مطلب