شرح وظایف

تعداد بازدید:۳۰۴۳

مقدمه:

گذشته تاریخی ایران، بیانگر این واقعیت است که در میان مللل متمدن جهان، ایران و ایرانی از فرهنگ و تمدن غنی و دیرین برخوردار است. ایران به عنوان یکی از چند تمدن بزرگ اولیه جهان جایگاه خاصی در فرهنگ و تمدن بشری دارد. در این راستا می توان گفت که زبان فارسی به عنوان واسطه ای در شکل گیری فرهنگ و تمدن جهان و یکی از گنجینه های علمی و فرهنگی بشر محسوب می شود و در رهگذر تاریخ، بستر انتقال دانش و فرهنگ بشری، به ویژه در دوره های شکوفایی فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی در حوزه وسیعی از تمدنهای جهان بوده است.
زبان و ادبیات فارسی به عنوان دومین زبان جهان اسلام و حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی، با هزاران آثار گران سنگ در زمینه های مختلف ادبی، علمی، عرفانی، فلسفی، کلامی، تاریخی، هنری و مذهبی همواره مورد توجه و اعتقاد ایرانیان و مردمان سرزمین های دور و نزدیک بوده است. علیرغم فراز و نشیب ها و رویدادهای پر تب و تاب و گاه ناخوشایند سه سده اخیر، بازهم این زبان غنی، شیرین و دلنشین در دورترین نقاط جهان امروز حضور و نفوذ داشته و دارد و گواه این مدعا ترجمه و تألیف هزاران کتاب و مقاله از سوی خارجیان در باره آثار جاودان و جهانی ادب فارسی مانند: شاهنامه فردوسی، خمسه حکیم نظامی گنجوی، گلستان و بوستان سعدی، مثنوی مولانا جلال الدین، غزلیات و دیوان خواجه حافظ شیرازی، رباعیات حکیم عمر خیام و بسیاری از آثار علمی، مذهبی، ادبی و هنری دیگر است.
همچنین مهمترین و ماندگارترین آثار فکری و محصولات اندیشه پشتیبان این مرز و بوم توسط این زبان شکل گرفته و برجای مانده است، به همین دلیل آشنایی و یادگیری این زبان یعنی آشنا شدن با تمدن و اندیشه گذشتگان فرهیخته و زبان مردمی که از فرهنگی غنی و سرشار از احساسات لطیف و نکات اخلاقی و انسانی برخوردار می باشد.
قرن حاضر زمانه رویارویی فرهنگ و به تعبیر جدیدتری گفتگوی تمدنهاست. زبان فارسی نیز که محمل فرهنگ ایرانی و اسلامی است که نه تنها به عرصه این رویارویی و گفتگو فراخوانده شده است بلکه خود منادی این گفتگو است. و از سوی دیگر ضرورتهای تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی ما را بر آن می دارد که برای حفظ کیان خود در این عرصه ها به توسعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی اهتمام خاص ورزیم. و بالاخره زبان فارسی، زبانی است که می تواند همه مردم فرهیخته جهان را با گنجینه ی افکار و احساسات بدیع و لطیف، که در قالب های مختلف شعر و نشر بزرگان تبلور یافته، آشنا سازد.
زبان فارسی به دلایل گوناگون مورد توجه مردمان سایر کشورها قرار می گیرد، چرا که با فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی پیوستگی دارد و بدون آگاهی از این زبان، امکان شناخت این تمدن بزرگ کمتر میسر خواهد شد. استقبال روزافزون استادان، محققان و به ویژه دانشجویان جوان کشورهای جهان از قبیل چین، ژاپن، هند – کره، کشورهای اسلامی، آسیای میانه و قفقاز و حتی کشورهای اروپایی و آمریکایی به فراگیری زبان و ادبیات فارسی نشانگر انگیره نیرومندی است که گنجینه ادب فارسی به بار آورده است.
بیگانگان جمعی در پاسخ به ضرورت فرهنگی و نیازهای اقتصادی و سیاسی خود به سراغ زبان فارسی می آیند و جمعی را ما وظیفه داریم به این قلمرو وارد کنیم در همین راستا تلاش ها و فعالیت های مختلف از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران در سالهای پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی شکل گرفته است و نهادها و دستگاههای مختلف علمی، آموزشی، فرهنگی در این عرصه فعالیت می نمایند. مهمترین اقدام جمهوری اسلامی ایران در این زمینه تأسیس شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی از سوی شورای انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۶ بوده ک به منظور تقویت و توسعه زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور این شورا با عضویت وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی – علوم، تحقیقات و فنآوری، آموزش و پرورش، وزارت امور خارجه و استادان و محققان صاحب نظر در این عرصه تشکیل گردید تا امور علمی، تحقیقاتی، سیاست گذاری، تدوین خط مشی اصولی و برنامه ریزی لازم را در امر آموزش زبان و ادب فارسی به غیرفارسی زبانان عهده دار گردید.
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری نیز با توجه به وظایف خود به عنوان یک وزارتخانه علمی، آموزشی با استفاده از استادان و پژوهشگران و امکانات علمی و آموزشی دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور و به عنوان یک دستگاه علمی و آموزشی به صورت خاصی در زمینه تأسیس و تقویت گسترش زبان وادبیات فارسی و ایرانشناسی در مراکزدانشگاهی سایر کشورها، در این عرصه فعالیت کرده است.
بعد از تأسیس بنیاد سعدی، به منظور متمرکز نمودن فعالیت های مربوط به گسترش زبان وادبیات فارسی، دبیرخانه شورای گسترش زبان وادبیات فارسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز گسترش زبان وادبیات فارسی سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی در بیناد مذکور ادغام شدند، اما مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری با عنایت به وظیفه خاص خود در امر گسترش زبان و ادبیات فارسی، ایرانشناسی در مراکز علمی و دانشگاهی جهان و دارا بودن ساختار سازمانی لازم در این خصوص به طور مستقل تحت عنوان معاونت گسترش زبان فارسی و ایران شناسی در دانشگاهها و مراکز علمی خارج از کشور به فعالیت های خود در این زمینه ادامه می دهد.

وظایف
· شناسایی مراکز علمی و دانشگاهی دارای کرسی های زبان وادبیات فارسی، ایرانشناسی خارج از کشور
· شناسایی، انتخاب و اعزام استادان زبان و ادبیات فارسی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی کشور به کرسی های زبان فارسی و ایرانشناسی دانشگاهها و مراکز علمی، تحقیقاتی و فرهنگی خارج از کشور.
· اعطای بورسهای تحصیلی بلندمدت منتهی به اخذ مدرک در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا به دانشجویان سایر کشورها با همکاری شورای پذیرش دانشجویان غیر ایرانی.
· اعطای بورسهای کوتاه مدت زبان آموزی برای دانشجویان و محققین زبان و ادبیات فارسی سایر کشورها.
· همکاری و حمایت برای تأسیس کرسی ها، رشته ها و مراکز آموزش زبان فارسی و ایرانشناسی در دانشگاهها و مراکز علمی، تحقیقاتی و فرهنگی خارج از کشور
· تأمین و ارسال کتب، نشریات، لوح های فشرده (CD) و نوارهای آموزشی و کمک آموزشی موردنیاز کرسی های زبان فارسی و ایرانشناسی خارج از کشور.
· تجهیز کتابخانه های بخش های زبان فارسی و ایرانشناسی، دانشگاهها و مراکز علمی، تحقیقاتی و فرهنگی سایر کشورها.
· تدوین و انتشار کتب آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان با همکاری استادان زبان فارسی و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور.
· تدوین سر فصل های دروس حسب رشته، مقطع تحصیلی برای رشته های زبان فارسی و ایرانشناسی دانشگاههای خارج.
· همکاری با استادان و محققان غیرایرانی که در زمینه آموزش زبان فارسی و امور تحقیقاتی ایرانشناسی و اسلام شناسی فعالیت می نماید و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای این افراد در زمینه های تحقیقاتی.
· بر آرود تأمین بودجه های مورد نیاز و کمک های مالی جهت ساخت مراکز آموزش زبان فارسی و تجهیز امکانات رایانه ای – کمک آموزشی و کتابخانه ای در برخی موارد.
· اعزام استاد به کرسی های خارج از کشور
· انجام امور اداری و مالی استادان اعزامی
· ایجاد کمیته های مرتبط علمی و آموزشی
· عقد تفاهم نامه همکاری با دانشگاهها و مراکز علمی خارج از کشور برای تأسیس و تقویت کرسی ها.