مطالب مرتبط با کلید واژه

آموزش مجازی


برگزاری دومین نشست مشورتی آموزش مجازی زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در وزارت علوم
برگزاری دومین نشست مشورتی آموزش مجازی زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در وزارت علوم

برگزاری دومین نشست مشورتی آموزش مجازی زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در وزارت علوم

دومین نشست مشورتی آموزش مجازی زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در دفتر معاونت اجرایی و گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور با حضور اعضای شورای آموزش مجازی در روز سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷ برگزار شد.

ادامه مطلب